ویدیوی معرفی Xbox Series X

هنوز مایکروسافت مشخصات کنسول Xbox Series X را به صورت رسمی اعلام نشده استِ اما به گزارش Windows Central این کنسول مشخصات فنی زیر را خواهد داشت.

  • CPU: 8-core targeting around 3.5 GHz.
  • GPU: Xbox Series X GPU and custom processor.
  • Compute Power: 12 TFLOPS.
  • RAM: 13 GB for games, 3 GB for operating system (16 GB total).
  • Storage: Custom non-volatile memory express solid-state storage (NVMe SSD).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *